SAMEN WERKEN AAN EEN

GEZONDER

LICHAAM

Taping en Medical taping

Tape bestaat uit klevend, niet-elastisch materiaal, dat ik stroken van 2,5 en 3,75 en 5cm breed verkrijgbaar is. Tape fungeert als het ware als een kunstmatige band of pees en geeft ondersteuning bij spierverrekkingen, peesontstekingen en instabiele gewrichten. Hierbij wordt getracht ongewenste bewegingen zoveel mogelijk te voorkomen, terwijl het normale bewegingspatroon toch behouden blijft. Het voordeel van een tape is dat het niet alleen mechanische steun geeft, maar ook het spiergevoel (de proprioceptie) verbeterd. Door de trek aan de huid reageren de spieren sneller dan normaal op bewegingen, hetgeen een stabiele en normale functie van het gewricht realiseert.

Medical taping

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. In deze periode werden daar tapemethoden met elastische tape ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de kennis over de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen. De grondleggers van Medical Taping waren er zich namelijk van bewust dat beweging en spieractiviteit onmisbare factoren zijn bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen.

Medical Taping is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.

De achterliggende gedachte hierbij is dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden met deze speciale elastische tape, zal dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

McConnell taping

McConnell taping is ontwikkeld door de Australische fysiotherapeute Jenny McConnell die aan het einde van de vorige eeuw een reputatie opbouwde rond het behandelen van knieklachten en dan met name  bij klachten die gerelateerd zijn aan het functioneren van de knieschijf. Deze behandelmethode beïnvloed de beweging (sporing) van de knieschijf. Daarnaast bestaat de McConnell methode uit een specifiek stabiliserend oefenprogramma, met als doe een goede kniefunctie, met een juiste sporing van de knieschijf.

Therapeuten:

Bart Zwiers

Bart Zwiers Dry Needling

Leonie Heijnen

Leonie Heijnen, Cranio Sacraal Therapie

Evy Janssen

Evy Janssen bekkentherapeut

Teun van der Giessen