Update Corona virus

Tijdelijke maatregelen Corona virus Fysiotherapie Zwiers

Per 24 maart 2020 gelden de volgende maatregelen voor onze praktijk.

We zijn dagelijks in de ochtenden (9.00 uur tot 13.00 uur) telefonisch bereikbaar voor al uw vragen en het maken van afspraken.
We werken op dit moment zoveel mogelijk met video-, telefonische consulten, of via de mail.
De intake bij een nieuwe klacht, of voortzetting van een bestaande behandeling zal altijd starten, of voorafgaan aan een telefonisch-, of videoconsult. Verder kunnen we u op deze manier voorzien van adviezen, oefenschema’s, informatiemateriaal, etc.
Het uitgangspunt is om de fysiotherapeutische behandelingen middels (video) bellen uit te voeren.
Hiervoor zijn we dagelijks geopend. Behandelingen middels (video)bellen kunnen ook in de middag gegeven worden en in overleg in de avond.

Ons uitgangspunt is om geen fysieke behandelingen op de praktijk te geven. Hiervoor zijn echter wel uitzonderingen.
Als men niet aan de voorwaarden van het RIVM kan voldoen is een fysieke behandeling op onze praktijk niet mogelijk:
• Heeft u verkoudheidsklachten, keelpijn, hoesten, niezen en/of last van koorts, of andere griepachtige klachten?
• Loopneus
• Bent u in contact geweest met een persoon die besmet is met het Coronavirus
• Bent u in één van de risicogebieden geweest?
Mensen uit kwetsbare doelgroepen en mensen boven de 70 jaar behandelen we bij voorkeur niet fysiek op de praktijk. Een uitzondering hiervoor is een medische verwijzing van een arts.

Als een medewerker van de praktijk voor fysiotherapie Zwiers niet kan voldoen aan de voorwaarden van het RIVM zal hij of zij niet werkzaam zijn op de praktijk.

Wanneer gaan we over tot een fysieke behandeling?
Na een triage die door de beroepsgroep is opgesteld is een fysieke behandeling onder de volgende voorwaarden mogelijk.
• Verwijzing van arts, die een fysieke behandeling noodzakelijk acht.
• Acute klachten, die onomkeerbare schade kunnen opleveren en waarvoor de alternatieven niet mogelijk zijn
• Als (video)bellen geen verbetering geeft en er gevaar is voor forse terugval en onomkeerbare achteruitgang van het functioneren.
In geval van een fysieke behandeling nemen we de volgende maatregelen.
• Daar waar mogelijk blijven we op 1,5 m afstand van de patiënt
• We proberen zoveel mogelijk indirect te werken, dus zonder het maken van contact met de patiënt
• Alle patiënten wassen voor de behandeling hun handen
• Alle behandelaren wassen, zoals wij al gewend waren, na iedere behandeling hun handen.
• De behandelaren zullen tijdens de behandeling gebruik maken van beschermingsmiddelen: mondkapje en handschoenen
• Wij vragen alle patiënten om een eigen badhanddoek mee te nemen
• In de oefenzaal traint er in principe 1 persoon, en wordt er minimaal een afstand van 1,5 meter tussen de patiënten en behandelaar gewaarborgd. Mocht dit niet mogelijk, zijn zal de behandelaar zich voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.
• De deurklinken worden een aantal keren per dag afgenomen.
• Er liggen geen stoffen hoezen meer op de behandelbanken
• De behandelruimte, oefenzaal zal voorafgaand en na de behandeling extra gereinigd worden met desinfectiemiddelen.

We kunnen ons voorstellen dat deze maatregelen vragen opleveren. Belt of mailt u ons gerust.
Mocht u niet een medewerker aan de lijn krijgen kunt u het antwoordapparaat inspreken of ons een e-mail sturen. Wij zullen dan spoedig contact met u opnemen.

Call Now Button