SAMEN WERKEN AAN EEN

GEZONDER

LICHAAM

Mulligan concept

Het Mulligan concept is een specifieke behandelmethode voor nagenoeg alle gewrichten die pijnvrij is. Toepassing van het Mulligan concept geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijn en/of bewegingsbeperkingen die vaak al langer aanwezig zijn. De patiënt heeft tijdens de uitvoering van deze methode een actieve rol.

Definitie Mulligan methode

Het op een pijnloze wijze herstellen van de normale beweeglijkheid van een gewricht en de structuren om het gewricht heen. De theorie hierachter : door een verkeerde positie van het gewricht is er een bewegingsbeperking en/of pijn ontstaan. Door middel van het gewricht te corrigeren voordat de patiënt in het gewricht beweegt ontstaat er een pijnvrije bewegingsmogelijkheid. Op deze wijze verdwijnt de pijn en krijgt de patiënt de bewegingsmogelijkheid en spierkracht terug.

Fysiotherapeut:

Bart Zwiers

Bart Zwiers Dry Needling