Waar kunnen wij u mee helpen?

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk- en praktijkreglement

Aan uw privacy hechten wij waarde. Deze wordt gewaarborgd volgens de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast heeft elke bij ons werkzame fysiotherapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming worden geen gegevens verstrekt aan derden
Verder voldoen wij aan de Nederlandse Wet- en Regelgeving (WGBO, WBP en wet BIG).

 • De patiënt heeft te allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.
 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).
 • Gebruik van oefenzaal geschiedt uitsluitend volgens afspraak.
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Voor vragen, onduidelijkheden of klachten kunt u altijd terecht bij uw behandelend fysiotherapeut, de assistente of een van de praktijkhouders. Wij beschikken over een vastgestelde klachtenprocedure. Deze is te allen tijde opvraagbaar. Tevens liggen er folders in de wachtruimtes met informatie over wat u kunt doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut: “Een klacht over uw fysiotherapeut”.
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee. Fysiotherapie Zwiers is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw eigendommen tijdens uw bezoek.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk-, en oefenruimte te ontzeggen

VRAGEN OF EEN AFSPRAAK MAKEN?

Heb je een vraag, of wil je graag dat wij een afspraak voor je inplannen? Vul dan even onderstaand contactformulier in, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.