Waar kunnen wij u mee helpen?

De inzet van fysiotherapie op het juiste moment voorkomt duurder zorggebruik.

Het KNGF (beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland) dringt er bij de Tweede Kamer op aan concrete afspraken te maken over passende zorg. Onderdeel daarvan moet het beter toegankelijk maken van fysiotherapie zijn.

De inzet van fysiotherapie op het juiste moment voorkomt duurder zorggebruik. Fysiotherapie bespaart daarmee geld en zorgt voor een efficiënte inzet van zorgpersoneel.

Aanbevelingen:

  • Verruim toegang fysiotherapie
  • Houd het vak aantrekkelijk

De Tweede Kamer debateert op woensdag 25 mei 2022 over onder meer de eerstelijnszorg.

Fysiotherapie Zwiers is aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Fysiotherapie Zwiers is aangesloten bij SKF, bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

SKF is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.  Daarom verzamelen wij data voor de dataverzameling en nemen deel aan het proces van ‘leren en verbeteren’. Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid.

Mocht u nog vragen hebben hierover, dan horen wij het graag.

Team Fysiotherapie Zwiers

Stevig staan

Stevig Staan

Onze praktijk neemt deel aan het project Stevig Staan in Noord Limburg. Dat wil zeggen dat we zowel in de Gemeente Venray als de gemeente Bergen het programma Vallen Verleden Tijd oppakken. Afgelopen week heeft Lisa Broekmans van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij de vitaliteitsbijeenkomsten in Wellerlooi/Well en Wanssum hier meer over te vertellen. We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Stel ons die gerust. Mogelijk was u niet in de gelegenheid om aan te sluiten afgelopen week, maar dan kunt u nog steeds deelnemen. Bent u 70+ en thuiswonend. Heeft u valangst of bent u in het afgelopen jaar gevallen, dan komt u in aanmerking voor een screening, waarin u dit kunt bespreken met Lisa of Femke.