Waar kunnen wij u mee helpen?

Fysiotherapie Zwiers is aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Fysiotherapie Zwiers is aangesloten bij SKF, bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

SKF is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.  Daarom verzamelen wij data voor de dataverzameling en nemen deel aan het proces van ‘leren en verbeteren’. Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid.

Mocht u nog vragen hebben hierover, dan horen wij het graag.

Team Fysiotherapie Zwiers